Japanilaisia opiskelijoita vierailulla lyseolla

Parinkymmenen opiskelijan ryhmä Japanin Osakasta vieraili torstaina 20.9. lyseossamme tutustumassa suomalaiseen koulujärjestelmään. Suurin osa heistä opiskelee psykologiaa. Lyseossa vierailijat pääsivät tutustumaan koulumme tiloihin, ruokailuun, englannin kielen tunteihin sekä äidinkielen puheviestinnän tunteihin.

Puheviestinnässä lukiolaiset olivat valmistelleet kysymyksiä vuorovaikutus- ja kulttuurieroista, kuten vaikkapa tervehtimis- tai small talk-käytännöistä. Keskustelu vaikutti puolin ja toisin antoisalta, ja yhtäläisyyksiäkin maiden välille löytyi. Koulujärjestelmä on Japanissa tiukempi ja sääntöjen täyttämä, esimerkiksi opimme, että tyttöjen meikkaus- ja tukkamuodista on japanilaisissa kouluissa tiukat säännöt.

Puheviestinnän kurssilaiset pääsivät kokeilemaan nonverbaalisia kykyjään japanilaisten yliopisto-opiskelijoiden kanssa, kun sanat eivät riittäneet
Osakan alueelta tulevat opiskelijat jakoivat tietämystään kulttuurieroista lyseon opiskelijoiden kanssa.

Jaa tämä artikkeli