Koe koeviikottomuus

Koeviikot vietiin meiltä viime vuonna ”demokraattisella päätöksellä”  ja uskon, että suurin osa opiskelijoista kannatti koeviikkojen säilyttämistä kun sitä kysyttiin. Niitä ei siis joka tapauksessa enää ole, eikä kuulemani mukaan tule ellei jonkin sortin ihme tapahdu. Parasta onkin siis hyväksyä tosiasiat ja jatkaa niiden kanssa.
Kaikki varmasti tietävät, että tällä uudistuksella halutaan kannustaa opiskelijoita jatkuvaan opiskeluun, sen sijaan että opiskelija opettelisi ulkoa kokeeseen vaadittavat asiat. Jos koeviikottomuus saataisiin toimimaan, tulokset olisivat varmasti pidempikestoisia.
On selvää, että uusi asia herättää vastustusta, kuitenkin täytyisi muistaa että muutokselle on syynsä ja uuteen asiaan pitäisi suhtautua avoimesti ja kehityshaluisesti. Arvelen että helpointa olisi, että jokainen opiskelija hyväksyisi nykytilanteen. Jokainen pysähtyisi hetkeksi ja miettisi ”Mitäs hyvää tässä on?”. Koeviikkoja ei tulla saamaan takaisin vaikka niin haluttaisiin. Lisäksi jos yleisesti ei uskota uudistuksen tuottavan tulosta, tulee siitä eräänlainen itseään toteuttava ennuste Onko näin jo käynyt?
Valmis paketti tämä ei kuitenkaan nykyisellään ole. Ensimmäiseksi kaikkien opettajien täytyy olla mukana uudistuksessa täysipainoisesti. Opettajien tulee aktiivisesti kehittää uusia arvionti- ja opetustapoja, eikä yksinomaan tyytyä vanhoihin. Toiseksi opettajilta tarvitaan myös paljon kehittävää vuoropuhelua keskenään sekä opiskelijoiden kanssa, mikä antaisi opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa. Opiskelijat itse hyötyisivät, jos he keskustelisivat opettajien kanssa siitä kuinka kurssit arvioidaan. Näin voitaisiin varmasti löytää myös jokaisen sen hetkiseen jaksoon vähintäänkin tyydyttävä opiskelumalli. Näin voitaisiin luoda kaikkia tyydyttävä ratkaisu. On  löydettävä keino, jolla saataisiin vähennettyä tällä hetkellä, edelleenkin, kurssikokeisiin painottuvaa arviointia. Toisaalta monen eri aineen pienten testien suma tukehduttaa opiskelijan. Muunlaisia arviointimenetelmiä tulee lisätä ja kehittää tukemaan lukio-opiskelua. Opiskelijoiden täytyy muistaa, että lukiokursseja ei käydä kokeiden ja arvosanojen takia, vaan itse oppimisen ja hyvien tulevaisuuden valmiuksien saavuttamiseksi.
Sen sijaan että jatkossakin jatkamme samaa: ”koeviikko takaisin hokemaa” tulisi kurssien opettajille esittää parannusehdotuksia, joilla asioista tehtäisiin nykyisellään toimivampia. Jotta löytäisimme parhaat opiskelumenetelmät, meidän on rohkeasti kokeiltava uusia menetelmiä.

Miro Brunou, LL15b
Jaa tämä artikkeli