Älylataamo-hanke on toteutumassa!

Kuten monet ovat jo saattaneet kuulla, on koulussamme ollut jo pitkään vireillä älylataamo-hanke, jonka tarkoituksena on muokata yhdestä luokkahuoneesta monipuoliseen käyttöön soveltuva uudenlainen oppimisympäristö. Älylataamo on osa laajempaa opetushallituksen projektia, jossa kokeillaan erilaisia uusia ideoita.
Nyt hanke on nytkähtänyt suuresti eteenpäin. Älylataamon huoneeksi on valittu Riitta Liukon luokka, ja todennäköisesti myös luokan edessä olevaa käytävää tullaan hyödyntämään tilassa. Huoneessa tulee olemaan paljon modernia teknologiaa hyödyntävä laitteita, joiden käyttö tulee olemaan oppilaillekin sallittua välituntisin, tai muulloin kun huone ei ole varattu. Huoneessa tulee olemaan samanlainen varausjärjestelmä kuin ATK-luokassa, eli opettajien tulee varata huone käyttöönsä etukäteen.
Iskun edustajan tekemä alustava suunnitelma tilasta on ollut nähtävillä wilmatunnukset omaaville jo jonkin aikaa. Nykyisessä suunnitelmassa mättävät (kunnianarvoisen rehtorimme mukaan) 1) Suunnitelman hinta, joka on aivan liian korkea ja 2) Sen luokkamaisuus, josta ideointivaiheessa oli pyritty pääsemään eroon.
Suunnitelma ei siis ole vielä lainkaan valmis, ja parannusehdotusten antaminen on erittäin viisasta. Tila tulee olemaan meitä, oppilaita varten, ja sen teossa tulee ottaa huomioon myös meidän näkökulmamme, kuten tähän mennessä onkin toimittu.
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

Konsta ”Aristoteles” Tarnanen ja Lassi Nikulainen
Jaa tämä artikkeli