Lyseo tutuksi -ilta 9.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen

Tiistai-iltana 30.1. koulustamme kiinnostuneet pääsivät tutustumaan Lyseoon. Juhlasali täyttyi mukavasti vanhemmista ja ysiluokkalaisista.

Tilaisuus alkoi rehtorimme Ismo Falckin aloituspuheella ja siitä opinto-ohjaajamme Sara Jakonen jatkoi haastattelemalla muutamaa innokasta tutoria. Tutorit saivat kertoa opiskelustaan Lyseolla ja näin saatiin hieman opiskelijan näkökulmaa erilaisiin asioihin, kuten esimerkiksi millaista lukio-opiskelu on ja millaisia asioita haastateltavat pitivät mukavina lukiossa. Haastateltavien mielestä yksi mukavin asia lukiossa on se, että saa paljon uusia kavereita.

Tämän jälkeen porukka jaettiin ryhmiin. Lyseon urheilulinjasta kiinnostuneet jäivät juhlasaliin kuuntelemaan, kun Hannu Soini esitteli koulumme urheilulinjaa. Kattavasta diaesityksestä selvisi muun muassa urheilulinjalle hakeminen, lajit, tukipalvelut ja paljon muuta hyödyllistä. Myös liikuntaa ja terveystietoa opettava Anna-Leena Neuvonen vastaili vieraiden kysymyksiin.

Juhlasalissa oli myös eri aineiden opettajien pisteitä, joissa vanhemmat ja yhdeksäsluokkalaiset saivat kierrellä. Jokaisella pisteellä oli myös tutoreita kertomassa omia kokemuksia tiettyjen aineiden opiskelusta.

 

Kieltenopettajien pisteellä oli Jaana Kosonen, Seija Silventoinen, Tuija Anttila, Anna Piipari ja Katja Juutilainen. Pisteellä kerrottiin kielten opiskelusta, kirjoista ja kielten kurssien määrästä. Halutessa sai tutustua sekä paperikirjoihin ja digitaaliseen kirjaan. Digitaaliset kirjat herättivätkin keskustelua eri puolilla salia.

 

Seuraavaa pistettä piti apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja Pia Riekkinen. Pisteeltä löytyi paljon hyödyllistä ja tärkeää tietoa lukujärjestyksistä. Mukaan sai ottaa erilaisia esitteitä, karkkia ja purkkaa.

  

Titta Välimaan pisteellä esiteltiin kuviksen ja musiikin kursseja. Lyseolla on mahdollista osallistua jopa lauluyhtyeeseen tai bändikurssille. Lisäksi pisteellä sai tietoa pakollisista kursseista ja siitä, että opiskelija saa valita käykö toisen pakollisen kurssin musiikkia vai kuvista vai kenties molempia.

Äidinkielen opintoja esittelivät Anu Partanen, Annikka Koivuniemi ja Roosa Rentola. Puhetta oli kirjahankinnoista, äidinkielen opiskelusta ja halutessa sai tutustua koulun kotisivuihin ja äidinkielen kursseilla tehtyihin ryhmätöihin.

 

Matemaattisten aineiden pistettä pitivät Jouni Ursin, Niko Holopainen ja Ville Holopainen. Pisteellä sai tutustua matematiikan, kemian, fysiikan ja tietotekniikan kursseihin. Vieraille kerrottiin myös matematiikan kirjoittamisesta sähköisesti ylioppilaskokeessa.

 

Osa porukasta tutustui älylataamoon toisten ollessa juhlasalissa. Älylataamossa Virpi Loikkanen kertoi uskonnon ja filosofian kursseista. Älyeteisen pöydillä sai testata omaa tietämystään uskonnoista ja tutustua digikirjoihin. Älylataamossa oli myös historian ja yhteiskuntaopin kurssien esittelyä, jota piti Harri Riikilä. Suurta mielenkiintoa herätti Kahoot-peli, jota varsinkin historian ja yhteiskuntaopin tunneilla pääsee pelaamaan. Lisäksi Kari Tukiainen kertoi psykologian opiskeluista. Uusi aine kiinnosti varmasti tulevaisuudessa lukion aloittavia.

 

Fysiikan opiskelusta kertoi Lasse Franti ja luokassa päästiin näkemään myös demonstraatioita erilaisista fysiikan kursseilla tehtävistä kokeista, kuten säteilyn tutkimisesta. Myös pitkän matematiikan opinnoista oltiin kiinnostuneita.

Vieraat pääsivät myös tutoreiden johdolla näkemään uuden ilmeen saanutta kirjastoa.

Ilta oli oikein onnistunut, opettajat ja tutorit esittelivät innolla pisteillään olevia asioita ja vieraat saivat vastauksia kysymyksiinsä ja pääsivät tutustumaan mitä kaikkea lukiossamme opiskellaan.

Teksti ja kuvat: Victoria Ilmarinen