Lukiolaisen TET

Projektiviikon aikana lyseolaisilla oli mahdollisuus harjoitella työelämätaitoja Lukiolaisten TET:ssä. Opiskelijat saivat valita itseään kiinnostavan työpaikan, jonne he solmivat sopimuksen TET-viikkoa varten. Työelämään tutustumisviikolla opiskelijat osallistuivat työpaikan toimintaan ja auttoivat erilaisilla työtehtävissä. TET-viikkoon oli mahdollista sisällyttää myös työn varjostamista. Viikon lopuksi opiskelijat pyysivät työpaikan vastuuhenkilöitä täyttämään TET-todistuksen sekä kirjoittivat viikosta  TET-raportin.

Lukiolaisen TET:iin osallistui yhteensä 17 opiskelijaa ja he sijoittuivat monipuolisesti eri aloille tutustumaan työelämään. TET-paikkoina olivat esimerkiksi kaupungintalo, Ilon Tassut, päiväkoteja, alakouluja, järjestöjä…  Kiitos kaikille työnantajille yhteistyöstä!

Jaa tämä artikkeli