Voitolla-hanke Savonlinnan lyseon lukiossa

Lyseolla on ollut jo noin vuoden verran käynnissä Voitolla-niminen hanke. Kaksi koulumme oppilasta päätti ottaa selvää, mistä ihmeestä hankkeessa on oikein kyse. Mysteerin ratkaisemiseksi haastattelimme yhtä hankkeen yhdyshenkilöä, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa Anita Hietalahtea.
Mikä tämä hanke on?
– Voitolla-hanke on pelillistämiseen liittyvä hanke, jonka koko nimi on “Voit(olla) paras oppija!”. Ideana on uuden opetussuunnitelman mukaisesti saada opiskelijat paremmin mukaan opetuksellisiin juttuihin. Hankkeen avulla opitaan teknologisia taitoja, kurssin sisältöä ja pystytään arvioimaan ryhmätyöskentelyä hyödyntämällä pelialustoja; opitaan kurssin sisältöä opiskelijoille läheisellä tavalla eli teknologian välityksellä pelialustoja hyödyntäen.
Miten tämä tapahtuu käytännössä?
– Esimerkiksi yhden kurssin sisältö voidaan jakaa pienempiin osioihin tai teemoihin. Opittavasta asiasta tehtäisiin peli niin, että opiskelijat muodostavat joukkueita, jotka rakentavat pelialustalle kysymyspaketin. Kysymyspaketin avulla testataan toista joukkuetta; ikään kuin pelillistetään oppimissisältöä. Ideana on toteuttaa arviointia samalla; mitä ja miten on opittu sekä miten oppimallasi voi menestyä. Peli laskee tulokset ja voittajajoukkue on paras oppija! Pelien sisältöjä rakentamalla opiskelijat opettavat samalla toisiaan teknologista osaamistaan jakamalla. Kurssien ulkopuolelta värvätään vertaistutoreita ohjaamaan opiskelijoita. Tutoroinnista saa pienen korvauksen.
Mitä hankkeeseen liittyy pelialustojen hyödyntämisen lisäksi?
– Hankken ei ole tarkoitus toteutua pelkästään sähköisessä muodossa, vaan siihen liittyy myös innostavaa oppimisympäristöä edistävää toimintaa. Koulumme kirjasto kaipaa uudistusta, koska Älylataamo on ollut koulussamme niin suosittu tila, joten vastaavia tiloja tarvitaan lisää. Nuorille tarvitaan lisää tiloja tehdä asioita yhdessä. Voitolla-hankkeen kautta saimme ajatuksen tehdä kirjastosta sosiaalinen olohuone, jossa opiskelijakunnan hallitus ja opiskelijat voivat viettää aikaa, kuunnella musiikkia, oleskella ja jossa myös kirjat tulevat lähelle. Kirjastosta tulisi enemmänkin äänekkäämpi, sosiaalisempi, puhuvampi tila. Opiskelijakunnan hallituksen huoneesta tehtäisiin hiljainen tila, jossa olisi hiljaista opiskelua ja kokouksia. Tila olisi heille, jotka haluavat levätä päivän välissä, lukea kokeeseen tai tehdä itsenäisesti tehtäviä. Sieltä voisi myös hakea kursseihin liittyvät kirjat.

Koulumme kirjaston bulevardi nyt. Miltähän siellä näyttää tulevaisuudessa?
Kuka sai idean tähän hankkeeseen ja mistä idea lähti?
– Idea on lähtenyt alun perin siitä, että me olemme jonkin verran käyneet koulutuksissa, jotka liittyvät nimenomaan interaktiivisuuteen. Uusi opetussuunnitelma tuntui sisällöltään sellaiselta, että opiskelijoita kaivataan paremmin mukaan. Pelillistäminen on ollut ns. tapetilla. Kun rehtori (Ismo Falck) tarjosi tätä hankemahdollisuutta noin vuosi sitten, niin minulla tuli tällainen pelillistämiseen ja erilaisiin oppimisympäristöihin liittyvä idea koulutuksissa juosseena kirjastonhoitajana mieleen. Esittelin ideani Ismolle opettajien pienryhmäpalaverissa ja aloimme Loikkasen Virpin kanssa tekemään hankehakemusta. Muokkasimme siitä sen näköisen kuin ajattelimme, että voisimme toteuttaa. Halusimme myös opiskelijat siihen mukaan vertaistutoreina opettamaan, kun te olette näitä pelihirmuja vielä enemmän kuin me opettajat. Teimme hankehakemuksen ja Ismo hyväksyi sen. Viime heinäkuussa saimmekin sitten päätöksen, että hankeidea on hyväksytty.
Mitä hankkeella tavoitellaan?
– Hankkeella tavoitellaan oppimisen tehostamista ja opetuksen kehittämistä uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelijat jakaisivat omaa tietämystään ja taitojaan muiden opiskelijoiden lisäksi myös opettajalle. Yleensä opettajia on pidetty “kaikkitietävinä” ja tästä ajatuksesta olisikin tarkoitus päästä eroon. Opettaja ei olisi vain tiedonsyöttäjä, vaan ohjaisi toimintaa. Tässä tapauksessa te ”pelihirmut” voitte opastaa opettajia ja muita opiskelijoita siihen, miten pelejä tehdään ja pelataan, me opettajina huolehdimme vain siitä, että kurssin sisältö tulee opittua opetussuunnitelman mukaisesti ja että tekeminen kurssilla onnistuu. Tarkoituksena olisi, että koulussamme hyödynnettäisiin paremmin koulun tiloja ja sitä kautta opiskelijatkin viihtyisivät ja oppisivat paremmin vaihtoehtojen myötä. Oppimistila voi olla muutakin kuin luokkahuone. Se voi olla kirjasto, sähköinen pelialusta tai koulun sisäpiha. Koulun sisäpihalle on myös suunnitteilla uudenlaisia toimintoja. Haluamme, että sisäpiha olisi laajemmassa käytössä esimerkiksi liikunta- ja välitunneilla.
Miten hanke rahoitetaan?
– Haimme tukea kalusteisiin, laitehankintoihin ja pelialustojen lisensseihin. Saimme hankkeeseen rahoitusta yhteensä 60 000 euroa, joista 12 000 euroa kaupungilta ja 48 000 euroa Opetushallitukselta. Aikaa hankkeen toteuttamiseen on kesään 2018 asti.
Miten hanke etenee tästä eteenpäin?
– Ensi syksyyn mennessä Voitolla-hankkeen kirjastoprojektin pitäisi olla valmis. Vaikka hankkeen toteuttaminen on hieman viivästynyt erinäisistä syistä, niin saamme sen valmiiksi ajallaan. Yhteistyökumppaniltamme Iskulta on käyty tutustumassa tiloihin ja he tekevät suunnitelman siitä, mitä kaikkea sinne voitaisiin opiskelijoiden ideoiden pohjalta laittaa. Hankimme kesän korvilla ja alkusyksystä sopivat tavarat. Remontoimme tiloja viihtyisämmiksi. Lekaa ei kuitenkaan oteta käteen, vaan tyydytään maltillisimpiin keinoihin. Tiloja maalataan, sinne asetetaan hyllyjä, huonekaluja, kukkia jne. Sisäpihalle asennetaan ovi, jonka olisi määrä valmistua ensi vuoden puolella.
Mitä muuta haluaisit vielä sanoa?
– Innokkaille Lyseon pelinrakentajille ja remonttireiskoille olisi siis tarvetta heti elokuusta lähtien saadaksemme pelit käyntiin ajoissa. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan!
Lisää hankkeesta voit lukea osoitteesta http://mobileshanke.blogspot.fi
 
(Lyseon mediaryhmä)
Jaa tämä artikkeli